investigació

Que Tomba i Que Gira, Investigació entorn el cos, el moviment, l'art i les ciències socials i de la salut.
Ciències de l'art, de la dansa i l'esport.

Investigació entorn el cos, el moviment, l’art i les ciències socials i de la salut.

Mitjançant la recerca interdisciplinària, cerco aprofundir en la comprensió dels factors psicològics, cognitius i neurobiològics que influeixen en l’experiència i el rendiment tant en l’art com en l’esport. Utilitzant tècniques i mètodes científics per aprofundir en els processos mentals i neurals subjacents que impulsen la creativitat, la concentració, la motivació, l’aprenentatge i altres aspectes clau.I per identificar estratègies i intervencions que puguin optimitzar el rendiment i el benestar en els àmbits artístics i esportius.

que tomba i que gira

Contacte:

qtombaiqgira@gmail.com

Copyright 2023 @ Carolina Cadevall Daniel